Meridiem

Verkostoista lisää voimaa

Suomen vahvan meriteollisuuden perusta on yritysten ja tutkimusyhteisöjen tiivis yhteistyö, joka tuottaa uusia innovaatioita alalle. Innovaatioiden kautta syntyy meriteollisuuden kasvu – Blue Growth.

Meridiem valjastaa meriteknologian perinteen ja osaamisen uuden kasvun veturiksi. Se tarjoaa toimijoilleen ja meriteollisuuden yrityksille paikan ja verkoston, jossa poikkitieteellinen ja innovatiivinen meriteknologian tutkimus saa siivet. Alalla kertynyt osaaminen ja monipuoliset toimijat yhdistävät uuden kasvun ja uudistumisen. Meriteknologian kehittämisessä ja kansainvälistymisessä resurssit saadaan riittämään yhteistyön kautta. 

Meridiemissä toimivat seuraavat korkeakoulut ja yliopistot: Aalto-yliopisto, Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Novia Yrkehögskolan (Aboa Mare) ja Åbo Akademi.

Koordinaatiosta vastaa Koneteknologiakeskus Turku Oy.