Meridiem

Kasvua uusilta markkinoilta

Kansainvälisyyden tehostaminen on merkittävässä roolissa myös meriteknisen osaamisen profiloinnissa ja yhteistyö-allianssien muodostamisessa. Teemme yhteistyötä globaalisti eri toimijoiden kanssa, ja siksi pystymme auttamaan myös yrityksiä verkostoitumiaan ja löytämään oikeat keinot kansainvälistymisen avuksi.

Edistämme yritysten kansainvälistymistä mm. erilaisilla hankkeilla ja tapahtumilla. Hyödynnämme toiminnassamme laajaa ja monipuolista kansainvälistä verkostoamme.

Meridiem tähtää siihen, että Suomen meritekninen osaaminen nousee kansainvälisesti johtavaan rooliin. Euroopan ja Itämeren alueen yhteistyöhön vaikutetaan EU:n puiteohjelmien kautta sekä integroitumalla tiiviisti verkostoihin.

Muualla maailmassa vahvimpia yhteistyön suuntia ovat yhteistyömahdollisuudet Aasian ja Venäjän meriteollisuusklustereiden kanssa. Aasian ja Venäjän yhteistyömahdollisuudet ovat niin liiketoiminnassa, tutkimusyhteistyössä kuin private−public -yhteistyössä.